Bezpieczeństwo bankowości internetowej17.01.2017

Mając na uwadze należytą ochronę środków zgromadzonych na rachunkach zwracamy się z uprzejmą prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z bankowości internetowej oraz zapoznania się z poniższymi uwagami:

• nie należy wchodzić na stronę logowania do systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do banku,

nie należy odpowiadać na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (identyfikatora, hasła) lub innych ważnych informacji – bank nigdy nie zwraca się o podanie danych poufnych za pomocą poczty elektronicznej,

zawsze przed logowaniem sprawdzić czy adres strony banku rozpoczyna się od https://,

należy zawsze przed logowaniem zweryfikować Certyfikat Bezpieczeństwa Banku (dla kogo został wystawiony oraz odcisk certyfikatu), którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki,

przed potwierdzeniem operacji należy uważnie przeczytać SMS z kodem, aby upewnić się, że dotyczy on właśnie przelewu oraz czy numer rachunku, na który wysyłane się środki jest zgodny z zleceniem Klienta,

• należy unikać przeklejania numerów rachunków (to jest używania funkcji kopiuj/wklej, ctrl+c/ctrl+v, ctrl+insert/shift+insert), zalecane jest ich ręczne wpisywanie do zleceń w systemie bankowości internetowej albo o uważną kontrolę wklejanego numeru rachunku i porównanie tego numeru z oryginalnym, kopiowanym numerem rachunku,

nie należy przesyłać mailem żadnych danych osobistych typu hasła, numery kart, itp.,

nie należy przechowywać nazwy użytkownika i haseł w tym samym miejscu oraz nie należy udostępniać ich innym osobom,

należy unikać logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach),

• należy na bieżąco aktualizować system operacyjny (Windows) oraz szczególnie narażone na ataki hakerskie oprogramowanie takie jak: przeglądarki internetowe, java, flash plater oraz oprogramowanie do obsługi plików pdf,

należy zawsze stosować oprogramowanie antywirusowe oraz zapory (firewall) i dbać o ich bieżącą aktualizację,

instalując jakiekolwiek oprogramowanie na komputerze należy zachować szczególną ostrożność, a w szczególności nie należy instalować albo uruchamiać oprogramowania pochodzącego z niepewnych źródeł oraz stron internetowych,

należy zawsze kończyć pracę korzystając z polecenie WYLOGUJ,


Pamiętaj!

Bank nigdy nie przesyła żadnych informacji na temat logowania w wiadomościach mailowych do użytkowników

Nie używaj do logowania adresu lub linku podesłanego w wiadomości e-mail.

Bank nigdy nie kontaktuje się z Klientem telefonicznie w celu podania kodów do zatwierdzenia operacji (z kart kodów jednorazowych lub SMS).

Nie podawaj poufnych informacji na stronach przypominających swoim wyglądem strony Banku.

Sprawdź czy strona do logowania posiada adres https://e.bsrabawyzna.pl/

Sprawdź, czy na ekranie widnieje symbol kłódki oznaczający, nawiązanie połączenia szyfrowanego (adres zaczyna się wtedy od https a nie od http).

Jeżeli znajdziesz symbol kłódki, kliknij na niego dwa razy, aby sprawdzić, czy wyświetlony certyfikat jest ważny i czy został wydany dla Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania bankowości internetowej, należy niezwłocznie skontaktować się z Bankiem 

KONTAKT