Aktualizacja bankowości internetowej30.09.2016

Szanowni Klienci,

W ostatnich dniach została wykonana aktualizacja systemu bankowości elektronicznej eBanknet oraz eCorpoNet do najnowszych wersji. Mamy nadzieję że poczynione zmiany sprawią, iż obsługa tych usług będzie jeszcze bardziej przejrzysta i intuicyjna dla naszych Klientów, a dodatkowe opcje pomocne.

eBankNet - istotne zmiany:

Pełna obsługa technologii RWD (Responsive Web Design) czyli techniki projektowania strony www, tak aby jej wygląd i układ dostosowywał sie automatycznie do rozmiaru okna urządzenia, na którym jest wyświetlany np. w przeglądarce smartfonów czy tabletów. Strona tworzona w takiej technice jest uniwersalna i wyświetla sie dobrze zarówno na dużych jak i małych ekranach.

• Wprowadzono zarządzanie limitami w przelewach* - użytkownik może ustalić dla dowolnego rachunku limit jednorazowy, dzienny lub miesięczny,

• Dla poprawy zarządzania danymi osobowymi* Klienci sami mogą dokonać zmiany informacji takich jak: adres zameldowania, adres korespondencyjny, adres email czy aktualizacja dowodu osobistego w przypadku zmiany,

Dodatkowe opcje powiadomień SMS związane z bankowością  eBankNet takie jak: zalogowanie, wylogowanie, błędne logowanie, zmiana hasła, blokada itd., które samodzielnie można wybrać oraz w dowolnym momencie z nich zrezygnować

Dla kart debetowych dostępny jest podgląd z informacją o bieżących dziennych limitach transakcyjnych oraz istnieje możliwość samodzielnego zarządzania limitami do wysokości zadeklarowanej w banku,

W zakładce kredyty po wybraniu numeru rachunku kredytowego można uzyskać informacje szczegółowe takie jak:. historia spłat, najbliższa spłata i inne.

*uruchomienie usługi październik 2016

UWAGA Do prawidłowego funkcjonowania nowej platformy eBankNet należy używać najnowszych wersji przeglądarek interentowych - więcej informacji w dziale bankowość elektroniczna. W przypadku problemów w korzystaniu z bankowości internetowej należy wykonać czyszczenie pamięci podręcznej i plików cookie w przeglądarce.

 

eCorpoNet - istotne zmiany:

Wyświetlanie czasu trwania sesji - dla poprawy bezpieczeństwa w przypadku odejścia od komputera bez wylogowania, po 15 minut od ostatniego ruchu w systemie sesja zostanie zakończona,

Obsługa kart zdrapek - zamiast tradycyjnych kodów SMS można korzystać z karty zawierającej ponumerowane kolejno 50 sześciocyfrowych kodów jednorazowych zakrytych specjalną warstwą zabezpieczającą,

Powiadomienie o odrzuconej dyspozycji - w przypadku nie zreazliwania przelewu/przelwów wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat: Istnieją paczki odrzucone lub częściowo zrealizowane. Proszę sprawdzić widok realizacji dla klienta/klientów modulo,

Dodatkowe opcje powiadomień SMS dla zwiększenia bezpieczeństwa - komunikaty SMS o o poprwanym lub błędnych zalogowaniu do systemu np. Poprawnie zalogowano do systemu eCorpoNet dnia: 2016-09-23 09:40:31 Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej    /na wniosek w placówce Banku/,

Ostrzeżenie o wklejonym numerze NRB - podczas wklejania numeru rachunku NRB, system dla poprawy bezpieczeństwa (możliwość podmienienia numeru) wytnie 4 ostatnie cyfry i poprosi o wpisanie ich ręcznie: Uwaga! Numer rachunku odbiorcy został wklejony . Prosimy o uzupełnienie ostatnich cyfr numeru rachunku,

Umożliwienie określenia adresów IP z których nastąpi logowanie - kontola dostępu do systemu z określonych urządzeń.